Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Förlag: Studentlitteratur AB
Mediatyp: Bok
Bandtyp: Häftad
Utgiven: 2001-11-13
Språk: Svenska
Antal sidor: 224
Upplaga: 1
Vikt: 400g
ISBN: 44-01630-6

Åldrandets villkor

(Häftad)

Ej i detta bibliotek

Kategori: Geriatrik (Vs)

Beskrivande text

Den åldersbetingade sjukligheten skapar speciella och ofta stora problem, men i denna bok har författarna i största möjliga utsträckning utgått från den äldre personens resurser och möjligheter att anpassa sig i olika avseenden. Boken ger en tvärvetenskaplig framställning av vanliga levnadsvillkor för den åldrande människan samt pekar på möjligheter att aktivt påverka sin situation. Fjorton forskare i geriatrik och gerontologi ger i tolv olika kapitel sin syn på åldrandet. Boken behandlar hälsa, tandstatus, fysisk aktivitet, aktiviteter i dagligt liv, osteoporos, kognitiv förmåga, nutrition, boende, ekonomi, juridik, samt förlust av livskamrat och livskvalitet. Alla kategorier av yrkesverksamma inom vård och omsorg för äldre har nytta av boken, men också frivilligarbetande och andra intresserade kan ha glädje av den. Den kan användas såväl vid olika kurser och utbildningar inom området som för ”bredvidläsning” och allmän orientering.