Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Författare: Anders Wikby, Boo Johansson
Förlag: Studentlitteratur AB
Mediatyp: Bok
Bandtyp: Häftad
Utgiven: 1998-11-23
Språk: Svenska
Antal sidor: 171
Upplaga: 1
Vikt: 250g
ISBN: 44-00441-9

Biologiskt åldrande

Anders Wikby, Boo Johansson (Häftad)

Ej i detta bibliotek

Kategori: Geriatrik (Vs)

Beskrivande text

Vad är det som gör att levande organismer åldras? Vilka mekanismer ligger bakom de biologiska förändringar, som yttrar sig i en med stigande ålder allt sämre funktions- och överlevnadsförmåga? Vilka förklaringar och teorier finns för de oundvikliga förändringar som karaktäriserar det biologiska åldrandet? Ett alternativt sätt att fråga är: Hur kommer det sig att individer lever så länge som de gör? Medan den senare frågan riktar uppmärksamheten mot de krafter som är gynnsamma och vidmakthåller funktion, så inriktas de förra mot de mekanismer och processer som är involverade i en nedbrytning eller devitalisering av individens biologiska funktioner. Detta är några av de frågor som denna lärobok behandlar utifrån de hypoteser och teorier som legat som grund för biologisk gerontologisk forskning. Boken redovisar forskningsresultat som visar komplexiteten i det biologiska åldrandet och kan ses som en introduktion i biologisk gerontologi. Boken har särskilt utarbetats för grundkurser i biologiskt åldrande men den lämpar sig även som kurslitteratur vid fort- och vidareutbildning av olika yrkesgrupper verksamma inom äldrevård. Läs mer om boken på studentlitteratur.se