Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Författare: Eva-Lena Lindqvist
Förlag: Gleerups Utbildning AB
Mediatyp: Bok
Bandtyp: Häftad
Utgiven: 2016-12-07
Språk: Svenska
Vikt: 430g
ISBN: 40-69404-1

Äldres hälsa och livskvalitet

Eva-Lena Lindqvist (Häftad)

Ej i detta bibliotek

Kategori: Geriatrik (Vs)

Beskrivande text

Äldres hälsa och livskvalitet är ett heltäckande läromedel för kursen med samma namn. Läromedlet består av elevbok, digitalt läromedel, lärarhandledning och lärarwebb.

Äldres hälsa och livskvalitet innehåller åtta teman:
Åldrandet
Åldrandets sjukdomar
Identifiera och förebygga risker
Bevara funktioner
Livskvalitet
Kommunikation och samarbete
Frivilligorganisationer och lagar
Livets slutskede

Detta är ett läromedel med en kursnära struktur. Varje kapitel följer ett eller flera av kursens centrala innehåll och bygger sina resonemang kring dem. För eleverna innebär det tydlighet kring vad de ska lära sig. De uppmuntras också till att reflektera kring sin egen inlärning genom löpande frågor i texten. Läromedlet berör frågor som: Vad innebär ett normalt åldrande? Hur ser samhället på åldrande? Hur kan vi underlätta för ett åldrande liv med livskvalitet? Hur kan man arbeta preventivt?

Äldres hälsa och livskvalitet i korthet:
• varje kapitel följer ett eller flera av kursens centrala innehåll
• eleverna uppmuntras också att reflektera kring sin egen inlärning genom löpande frågor i texten