Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Förlag: Norstedts Juridik AB
Mediatyp: Bok
Bandtyp: Häftad
Utgiven: 2010-07-06
Språk: Svenska
Antal sidor: 99
Upplaga: 0
Vikt: 176g
ISBN: 38-23417-4

Multipla hälsoproblem bland personer över 60 år.

(Häftad)

Ej i detta bibliotek

Kategori: Geriatrik (Vs)

Beskrivande text

En systematisk granskning av epidemiologiska och kliniska studier samt vård- och omsorgsstudier om multisjuklighet bland personer äldre än 60 år.

Multisjuklighet karakteriseras av samförekomst av olika sjukdomar hos samma individ. Syftet med den systematiska litteraturöversikten var att kartlägga vilka kliniska markörer som bäst identifierar vilka äldre personer som har eller kan utveckla multisjuklighet, vilka förbyggande strategier som kan implementeras, vilka åtgärder som kan minska konsekvenserna av multisjuklighet och vilken vård och omsorg som är mest adekvat för personer med multisjuklighet.