Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Författare: Ann-Marie Göransson
Förlag: Sanoma Utbildning
Mediatyp: Bok
Bandtyp: Häftad
Utgiven: 2021-05-18
Språk: Svenska
Antal sidor: 344
Vikt: 698g
ISBN: 523-6164-1

Psykiatri 1, upplaga 3

Ann-Marie Göransson (Häftad)

Ej i detta bibliotek

Kategori: Psykiatri (Vl)

Beskrivande text

Boken Psykiatri 1 ges ut i en tredje upplaga för att vara helt synkroniserad med de reviderade ämnesplanerna för nya Vård- och omsorgsprogrammet.

I kursen och boken ingår kunskap om vanliga psykiatriska diagnoser som stressrelaterade sjukdomar, ångesttillstånd, depressioner och ätstörningar. Andra viktiga teman är bland annat psykiatrins historia, orsaker till psykisk ohälsa, risk- och friskfaktorer, traumatiska kriser och PTSD samt frågor kring vård och omsorg vid psykisk ohälsa.

I det återkommande inslaget Människor berättar får personer med egna erfarenheter av psykisk ohälsa och deras anhöriga dela med sig av sina erfarenheter, liksom olika yrkesgrupper inom psykiatrin. Berättelserna åtföljs av strukturerade beskrivningar av hur psykisk ohälsa kan ta sig uttryck i form av olika symtom och andra kännetecken och bidrar till att utveckla den studerandes förmåga att möta personer som mår psykiskt dåligt med respekt, lyhördhet och empati.

Boken finns även i heldigital version på vår plattform Kampus.