Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Författare: Britt Hedman-Ahlström, Inger Andersson-Höglund
Förlag: Sanoma Utbildning
Mediatyp: Bok
Bandtyp: Flexband
Utgiven: 2021-12-28
Språk: Svenska
Antal sidor: 336
Vikt: 692g
ISBN: 523-5720-0

Psykiatri 2, upplaga 2

Britt Hedman-Ahlström, Inger Andersson-Höglund (Flexband)

Ej i detta bibliotek

Kategori: Psykiatri (Vl)

Beskrivande text

Den nya upplagan av Psykiatri 2 är skriven utifrån de reviderade ämnesplanerna för Vård- och omsorgsprogrammet. Där är kursen Psykiatri 2 numera programgemensam. Boken kan med fördel även användas vid andra utbildningar där utvidgade kunskaper i psykiatri behövs.

I kursen och boken ingår kunskap om diagnoser som bipolärt syndrom, personlighetssyndrom och psykoser samt de psykiska funktionsnedsättningar som kan följa. Andra viktiga teman är sambandet mellan psykisk hälsa och samhället som vi lever i, missbruk, suicidprevention, samsjuklighet och närståendes situation.

I Psykiatri 2 fördjupas frågor om behandling, omvårdnad, omsorg, rehabilitering, samverkan, stöd och samtal. Beskrivningarna utgår från vetenskaplig kunskap.

I början av varje kapitel finns ett berättande exempel som sedan utvecklas under kapitlets gång. Här illustrerar författarna hur livet kan te sig och hur olika situationer kan upplevas. Det handlar om vården och omsorgen för personer med psykisk ohälsa och kontakten med närstående. Dessa berättelser bidrar till att bygga den viktiga länken mellan teoretisk kunskap och yrkeskunskap. Flera övningsuppgifter i boken utgår också från dessa exempel.