Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Författare: Andreas Malm, Sara Eweson
Förlag: Gleerups Utbildning AB
Mediatyp: Bok
Bandtyp: Häftad
Utgiven: 2022-08-10
Språk: Svenska
Vikt: 350g
ISBN: 511-0768-4

Räddningsmedicin, elevbok

Andreas Malm, Sara Eweson (Häftad)

Ej i detta bibliotek

Kategori: Medicin (V)

Beskrivande text

Räddningsmedicin täcker in kursen Räddningsmedicin som är en fördjupningskurs inom vård och omsorg. Läromedlet består av elevbok, digitalt läromedel, lärarhandledning och digital lärarhandledning. 

I Räddningsmedicin elevbok, fördjupar vi oss i de arbetsuppgifter, den teoretiska kunskap och de praktiska färdigheter som behövs inom vårdyrket. Räddningsmedicin vill ge eleverna en helhetssyn på människan som vårdas och förståelse för vård- och omsorgsarbetets komplexa uppgifter. 

Eleverna får lära sig om frågeställningar som: 

 • Hur fungerar vård och omsorg samt medicinska åtgärder vid akuta skador och sjukdomar? 
 • Hur ges första hjälpen och hur bemöts fysiska och psykiska reaktioner vid skador? 
 • Vilka etiska frågeställningar och prioritering av vård och omsorg finns? 
 • Hur fungerar teknisk utrustning och dokumentation? 
 • Hur samverkar räddningstjänsten och andra organisationer? 
 • Hur sker kommunikation och bemötande av människor i svåra situationer? 
 • Vilka lagar och bestämmelser finns? 
 • Vilka risker finns det för transporter av farligt gods? 

 

Räddningsmedicin är: 

 • tillgänglig med ett enkelt språk 
 • ett modernt och aktuellt läromedel 
 • ett läromedel som väcker intresse och gör eleverna aktiva i sitt lärande