Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Författare: Anna-Lena Stenlund, Ulla Lundström, Maria Christidis, Maria Bengtsson
Förlag: Gleerups Utbildning AB
Mediatyp: Bok
Bandtyp: Häftad
Utgiven: 2021-04-27
Språk: Svenska
Vikt: 598g
ISBN: 511-0641-0

Omvårdnad 1 elevbok

Anna-Lena Stenlund, Ulla Lundström, Maria Christidis, Maria Bengtsson (Häftad)

Ej i detta bibliotek

Kategori: (Vpg)

Beskrivande text

Omvårdnad 1 täcker in hela kursen Omvårdnad 1. Läromedlet består av elevbok, digitalt läromedel, lärarhandledning och lärarwebb.

I Omvårdnad 1, elevbok fördjupar vi oss i de arbetsuppgifter, den teoretiska kunskap och de praktiska färdigheter som behövs inom vårdyrket. Omvårdnad 1, elevbok vill ge eleverna en helhetssyn på människan som vårdas och förståelse för vård- och omsorgsarbetets komplexa uppgifter.


Eleverna får lära sig om frågeställningar som:
Vad innebär vanliga sjukdomstillstånd som diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, stroke och epilepsi och vilken omvårdnad behövs vid dessa?
Vilka centrala begrepp finns det inom omvårdnad?
Hur genomförs personlig vård på bästa sätt?
Hur görs en stimulerande matsituation utifrån nutritionslära? 
Hur görs observation, värdering och prioritering utifrån fysiska och psykiska tillstånd samt dokumentation och rapportering av detta?
Vilka etiska frågeställningar finns det i vård- och omsorgsarbetet?
Hur genomförs basala hygienrutiner vid vård- och omsorgsarbete på bästa sätt?
Hur sker omvårdnad vid livets slutskede, smärtlindring och omhändertagande efter döden på bästa sätt?
Hur fungerar medicintekniska och andra hjälpmedel?
Hur sker datoranvändning och säker informationshantering i vård- och omsorgsarbete?
Vad innebär kommunikation, bemötande, förhållningssätt och sinnesstimulering?
Vad innebär personcentrerad vård, teamarbete och interprofessionella samarbeten?
Hur sker arbete utifrån biståndsbedömning eller vårdplanering?
Vilken är den historiska utvecklingen inom vård- och omsorg?
Vilken betydelse har den fysiska och psykiska arbetsmiljön samt arbetsställningar och förflyttningar för hälsan?
Vilken funktion och vilket underhåll har ergonomiska verktyg?
Vilka lagar finns inom vård- och omsorg?
Vilka arbetsuppgifter kräver delegering och vad innebär sekretess inom vård- och omsorg?
 
Omvårdnad 1, elevbok är:
• tillgänglig med ett enkelt språk
• ett modernt och aktuellt läromedel
• ett läromedel som väcker intresse och gör eleverna aktiva i sitt lärande