Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Författare: Eva-Lena Lindquist
Förlag: Gleerups Utbildning AB
Mediatyp: Onlineprodukt
Utgiven: 2021-05-26
Språk: Svenska
Upplaga: 1
ISBN: 511-0634-2

Gerontologi och geriatrik digital elevlicens 6 mån

Eva-Lena Lindquist

Ej i detta bibliotek

Kategori: Geriatrik (Vs)

Beskrivande text

Gerontologi och geriatrik är ett heltäckande digitalt läromedel för kursen med samma namn.
 
Aktuellt innehåll med hög kvalitet 
Med Gerontologi och geriatrik får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. 
 
Eleverna får lära sig om frågeställningar som:
Vad händer under människans naturliga åldrande?
Vilka sjukdomar är vanliga hos äldre och hur ger man vård och omsorg vid dessa?
Hur fungerar de olika insatser och verksamheter som kan underlätta livet för sjuka äldre med komplexa behov?
Vilka lagar och regler styr vård och omsorg för äldre? 
Hur arbetar man för att förebygga skador och olyckor och hur går rehabilitering till?
Hur bemöter och kommunicerar man med äldre personer och deras anhöriga på ett professionellt sätt?
Hur planeras, genomförs, dokumenteras och utvärderas insatser för äldre?
Vad är multiprofessionella team och hur samverkar kommun, primärvård och region i vården av äldre?
Hur fungerar vård i livets slutskede?
 
Interaktivt och multimodalt 
Här finns användbara funktioner såsom talsyntes, sök- och anteckningsmöjlighet, länkar och bildspel som levandegör materialet och underlättar inlärningen och undervisningen. 
 
Personlig lärupplevelse
Gleerups digitala läromedel har stöd för smart studieteknik och ger stora möjligheter till en personlig upplevelse. Bakgrundsfärg och textstorlek går att variera. Egna anteckningar, markeringar och favoriter samlas i personliga översikter. Det går dessutom att lyssna på all text, ljud finns i form av både inläst text (om skolan har avtal med ILT Inläsningstjänst) och talsyntes.
 
Flexibel struktur ger möjlighet till individualisering 
Gerontologi och geriatrik täcker kursplanens alla delar. Samtidigt har du som lärare stor flexibilitet att lägga upp undervisningen.  Du kan enkelt anpassa innehållet genom att välja de avsnitt du önskar använda, och komplettera med eget material. Du kan sedan dela din egenskapade översikt med dina elever, vilket ger stora möjligheter till individualisering.