Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Författare: Anna-Lena Stenlund, Ulla Lundström, Maria Christidis, Maria Bengtsson
Förlag: Gleerups Utbildning AB
Mediatyp: Onlineprodukt
Utgiven: 2021-09-03
Språk: Svenska
Upplaga: 1
ISBN: 511-0612-0

Hälso- och sjukvård 2 digital elevlicens 6 mån

Anna-Lena Stenlund, Ulla Lundström, Maria Christidis, Maria Bengtsson

Ej i detta bibliotek

Kategori: Medicin (V)

Beskrivande text

Hälso- och sjukvård 2 är ett heltäckande digitalt läromedel för kursen med samma namn.
 
Aktuellt innehåll med hög kvalitet 

Med Hälso- och sjukvård 2 får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt.
 
Eleverna får lära sig om frågeställningar som:
Vilka vård- och omsorgsåtgärder samt medicinska åtgärder finns vid akuta och andra sjukdomar?
Vilka etiska frågeställningar finns i samband med akuta och andra sjukdomar och rätten till en värdig död?
Vilket psykosocialt stöd finns vid kriser och existentiella frågor?
Hur hanteras dränage, stomi, kvarliggande respektive intermittent kateter?
Hur assisterar man vid undersökning och behandling?
Vad finns det för energi-, närings- och vätskebehov vid sjukdom?
Vilket syfte, innehåll och genomförande har en vårdplanering?
Hur utvärderas, rapporteras och dokumenteras gjorda insatser?
Hur fungerar medicinskteknisk utrustning?
Vilken betydelse har bemötande och kommunikation?
Hur utförs Barn-HLR och S-HLR vuxen?
 
Interaktivt och multimodalt 
Här finns användbara funktioner såsom talsyntes, sök- och anteckningsmöjlighet, länkar och bildspel som levandegör materialet och underlättar inlärningen och undervisningen.
 
Personlig lärupplevelse
Gleerups digitala läromedel har stöd för smart studieteknik och ger stora möjligheter till en personlig upplevelse. Bakgrundsfärg och textstorlek går att variera. Egna anteckningar, markeringar och favoriter samlas i personliga översikter. Det går dessutom att lyssna på all text, ljud finns i form av både inläst text (om skolan har avtal med ILT Inläsningstjänst) och talsyntes.
 
Flexibel struktur ger möjlighet till individualisering 
Hälso- och sjukvård 2 täcker kursplanens alla delar. Samtidigt har du som lärare stor flexibilitet att lägga upp undervisningen.  Du kan enkelt anpassa innehållet genom att välja de avsnitt du önskar använda, och komplettera med eget material. Du kan sedan dela din egenskapade översikt med dina elever, vilket ger stora möjligheter till individualisering.