Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Författare: Anna-Lena Stenlund, Ulla Lundström, Maria Christidis, Maria Bengtsson
Förlag: Gleerups Utbildning AB
Mediatyp: Onlineprodukt
Utgiven: 2021-08-20
Språk: Svenska
Upplaga: 1
ISBN: 511-0609-0

Hälso- och sjukvård 1 digital elevlicens 6 mån

Anna-Lena Stenlund, Ulla Lundström, Maria Christidis, Maria Bengtsson

Ej i detta bibliotek

Kategori: Medicin (V)

Beskrivande text

Hälso- och sjukvård 1 är ett heltäckande digitalt läromedel för kursen med samma namn.
 
Aktuellt innehåll med hög kvalitet 
Med Hälso- och sjukvård 1 får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt.
 
Eleverna får lära sig om frågeställningar som:

Hur kan hälso- och sjukvård utföras på vårdinrättningar eller i hemmet?
Vilka etiska frågeställningar finns det inom hälso- och sjukvård?
Hur hanteras människor i kris?
Hur utförs medicinsktekniska uppgifter som inte kräver formell kompetens?
Hur fungerar rehabilitering, habilitering och egenvård i vårdinrättning eller i hemmet?
Hur fungerar system och rutiner för rapportering och dokumentation?
Vilket syfte har vårdplanering?
Hur används IT som hjälpmedel inom hälso- och sjukvård?
Hur kommunicerar man med hänsyn till individ och kultur?
Hur fungerar personcentrerad vård och interprofessionella samarbeten?
Hur utförs första hjälpen och Vuxen-HLR?
 
Interaktivt och multimodalt 
Här finns användbara funktioner såsom talsyntes, sök- och anteckningsmöjlighet, länkar och bildspel som levandegör materialet och underlättar inlärningen och undervisningen.
 
Personlig lärupplevelse

Gleerups digitala läromedel har stöd för smart studieteknik och ger stora möjligheter till en personlig upplevelse. Bakgrundsfärg och textstorlek går att variera. Egna anteckningar, markeringar och favoriter samlas i personliga översikter. Det går dessutom att lyssna på all text, ljud finns i form av både inläst text (om skolan har avtal med ILT Inläsningstjänst) och talsyntes.
 
Flexibel struktur ger möjlighet till individualisering 
Hälso- och sjukvård 1 täcker kursplanens alla delar. Samtidigt har du som lärare stor flexibilitet att lägga upp undervisningen.  Du kan enkelt anpassa innehållet genom att välja de avsnitt du önskar använda, och komplettera med eget material. Du kan sedan dela din egenskapade översikt med dina elever, vilket ger stora möjligheter till individualisering.