Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Författare: Ulla Lundström, Maria Bengtsson
Förlag: Gleerups Utbildning AB
Mediatyp: Bok
Bandtyp: Häftad
Utgiven: 2021-04-20
Språk: Svenska
Vikt: 340g
ISBN: 511-0534-5

Anatomi och fysiologi 1 elevbok

Ulla Lundström, Maria Bengtsson (Häftad)

Ej i detta bibliotek

Kategori: Anatomi (Vb)

Beskrivande text

Anatomi och fysiologi 1 täcker in hela kursen Anatomi och fysiologi 1. Läromedlet består av elevbok, digitalt läromedel, lärarhandledning och lärarwebb.

I Anatomi och fysiologi 1, elevbok fördjupar vi oss i de arbetsuppgifter, den teoretiska kunskap och de praktiska färdigheter som behövs inom vårdyrket. Anatomi och fysiologi 1, elevbok vill ge eleverna en helhetssyn på människan som vårdas och förståelse för vård- och omsorgsarbetets komplexa uppgifter.

Eleverna får lära sig om frågeställningar som:
Hur är människokroppen uppbyggd?
Hur fungerar människokroppen?
Vilka grundläggande kunskaper behövs om läkemedelshantering, administreringssätt, halveringstid, terapeutisk bredd och vanliga biverkningar av läkemedel?
Vilka bestämmelser finns det kring delegering och det personliga ansvaret vid läkemedelshantering?
Vilka är de vanliga mikroorganismerna?
Hur sprids smitta?
Vilken grundläggande terminologi finns det inom vård- och omsorg?

Anatomi och fysiologi 1, elevbok är:
• tillgänglig med ett enkelt språk
• ett modernt och aktuellt läromedel
• ett läromedel som väcker intresse och gör eleverna aktiva i sitt lärande