Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Författare: Åsa Brorsson
Förlag: Gleerups Utbildning AB
Mediatyp: Bok
Bandtyp: Häftad
Utgiven: 2020-05-27
Språk: Svenska
Antal sidor: 160
Upplaga: 3
Vikt: 434g
ISBN: 511-0303-7

Nya Prima matematik 3B Grundbok Uppl 3

Åsa Brorsson (Häftad)

Ej i detta bibliotek

Kategori: Matematik - Allmänt (Ta)

Beskrivande text

Prima matematik är ett basläromedel i matematik för årskurs F-3, målinriktat och med tydlig förankring i läroplanen. I nya Prima matematik har målen blivit ännu tydligare – både för lärare och elev. I de populära Mattelabben finns övningar för kommunikation. I det tydliga lärarstödet finns Minilektioner kopplade till målen.

I Prima matematik grundbok inleds varje kapitel med en tydlig målbeskrivning och en samtalsbild. Med hjälp av samtalsfrågor kan du kommunicera matematik med dina elever.  I tydliga och enkla Mattelabb arbetar eleverna konkret med laborativ problemlösning. Tillvägagångssätt och resultat dokumenteras, presenteras och diskuteras i klassen. Därefter arbetar eleverna med grundspåret och här återkommer målen från startuppslaget, ett i taget, och kopplas till konkreta övningar.

Grundspåret avslutas med en diagnos. Här finns uppgifter kopplade till alla moment i målbeskrivningen. Resultatet visar vilka delmål eleven behöver träna mer på och vilka hen redan behärskar.  Sist i varje kapitel finns repetition och utmaning. Här kan du skräddarsy en individuell plan för varje elev med nyttiga repetitionsövningar och/eller roliga utmaningar.

På insidan av bokens omslag finns viktiga matematiska begrepp som presenteras i boken och ett spel.

I Grundbok 3B befäster eleven målen och begreppen i matematik för år 3. Eleven arbetar med höga tal, tallinjen, addition och subtraktion huvudräkning och uppställning, multiplikation och division huvudräkning, problemlösning, bråk, talmönster, 3D geometriska objekt, algebra, temperatur, programmering och nya/äldre enheter.

Prima matematik i korthet:
• målrelaterat läromedel med tydlig förankring i läroplanen
• låter eleverna utveckla sina matematiska förmågor
• gör eleverna medvetna om sin egen kunskapsutveckling
• mattelabb med laborativ problemlösning
• lätt att individanpassa och ge varje elev de utmaningar och den extra träning hen behöver