Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Författare: Åsa Brorsson
Förlag: Gleerups Utbildning AB
Mediatyp: Bok
Bandtyp: Häftad
Utgiven: 2020-05-27
Språk: Svenska
Vikt: 434g
ISBN: 511-0303-7

Nya Prima matematik 3B Grundbok Uppl 3

Åsa Brorsson (Häftad)

Ej i detta bibliotek

Kategori: Matematik - Allmänt (Ta)

Beskrivande text

Prima matematik är ett basläromedel i matematik för årskurs F-3, målinriktat och med tydlig förankring i Lgr-22. I nya Prima matematik har målen blivit ännu tydligare – både för lärare och elev. I de populära Mattelabben finns övningar för kommunikation. I det tydliga lärarstödet finns Minilektioner kopplade till målen.

I Prima matematik grundbok inleds varje kapitel med en tydlig målbeskrivning och en samtalsbild. Med hjälp av samtalsfrågor kan du kommunicera matematik med dina elever. I tydliga och enkla Matttelabb arbetar eleverna konkret med laborativ problemlösning. Tillvägagångssätt och resultat dokumenteras, presenteras och diskuteras i klassen. Därefter arbetar eleverna med grundspåret och här återkommer målen från startuppslaget, ett i taget, och kopplas till konkreta övningar.
Grundspåret avslutas med en diagnos. Här finns uppgifter kopplade till alla moment i målbeskrivningen. Resultatet visar vilka delmål eleven behöver träna mer på och vilka hen redan behärskar. Sist i varje kapitel finns repetition och utmaning. Här kan du skräddarsy en individuell plan för varje elev med nyttiga repetitionsövningar och/eller roliga utmaningar.

På insidan av bokens omslag finns viktiga matematiska begrepp som presenteras i boken, och i varje bok finns ett spel. Programmering ingår i samtliga årskurser.

I Grundbok 3B arbetar eleverna med höga tal, addition och subtraktionhuvudräkning och uppställning, problemlösning, tal i bråkform, nya och äldre enhetr, multiplikation och division, talmönster, tredimensionella geometriska objekt, att använda räknehäfte,
algebra, temperatur och programmering.

Prima matematik i korthet:
• målrelaterat läromedel med tydlig förankring i läroplanen
• låter eleverna utveckla sina matematiska förmågor
• gör eleverna medvetna om sin egen kunskapsutveckling
• mattelabb med laborativ problemlösning
• lätt att individanpassa och ge varje elev de utmaningar och den extra träning hen behöver