Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Författare: Jacob Sjöström, Sofie Olsson
Förlag: Gleerups Utbildning AB
Mediatyp: Bok
Bandtyp: Häftad
Utgiven: 2021-08-24
Språk: Svenska
Antal sidor: 164
Upplaga: 1
Vikt: 472g
ISBN: 511-0149-1

Mattekojan 1B elevbok

Jacob Sjöström, Sofie Olsson (Häftad)

Ej i detta bibliotek

Kategori: Matematik - Allmänt (Ta)

Beskrivande text

Mattekojan är ett basläromedel i matematik enligt lgr22, som sätter förståelse för matematikens samband, logik och begrepp i centrum. Vartannat kapitel behandlar Taluppfattning, vars innehåll är utformat efter Skolverkets bedömningsstöd. Mellankapitlen bearbetar övriga områden. Att undervisa i ett område i taget inger lugn. Det underlättar din översikt på klassens kunskaper och eleverna kan fokusera, förstå och få hållbar matematisk grund och självkänsla.

Alla kapitel behandlar tre mål och ett antal begrepp. Diagnosen sammanfattar målens innehåll. Tillsammans- och Spelsidor befäster kunskaper. Sist i varje kapitel finns Träna med Gugge och Utmana Sum-Sum.

Inspirera med Gugge, Sum-Sum och deras vänner på äventyr på ängen (år 1), vid vattnet (år 2) och i skogen (år 3). Det är lätt att älska Mattekojan-världen! Och karaktärerna och omgivningen ger alla i klassen samma miljökontext.

Med Mattekojan finns tid att arbeta praktiskt! Du kan ge eleverna den viktiga konkreta förståelsen med lättanvända aktiviteter kopplade till elevbokens varje uppslag. Eleverna skapar inre bilder av tallinjer, talfamiljer, positionssystemet m.m. Uppgifter på hög nivå och Häften med extra arbetsblad finns att skriva ut. Eleverna kan även träna vidare med digitala självrättande uppgifter och spel.

Mattekojan har utvecklats tillsammans med 40 lärare och 700 elever.

Författare är Sofie Olsson, skapare till bloggen Mattefixaren, och Jacob Sjöström, kreativ matematikutvecklare.

Mattekojan 1B, elevbok:
-    ordningstal
-    talen 10-19, hela tiotal 0-100
-    klockan: hel och halv timme
-    centimeter
-    symmetri
-    addera och subtrahera ental 0-20 och hela tiotal 0-100
-    programmering
-    talföljder
-    öppna utsagor
-    positionssystemet 0-100
-    dubbelt, nästan dubbelt
-    problemlösning: läs, rita, visa, svara
-    repetition: taluppfattning, aritmetik år 1

Mattekojan i korthet:
-    fokus på taluppfattning
-    utformat efter Skolverkets bedömningsstöd
-    tid att arbeta praktiskt
-    sagotema ger lust och nyfikenhet
-    enkel att anpassa till alla elever