Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Författare: Timo Urpiola, Jaana Karppinen, Päivi Kiviluoma
Förlag: Studentlitteratur AB
Mediatyp: Bok
Bandtyp: Häftad
Utgiven: 2018-12-17
Språk: Svenska
Upplaga: 2
Vikt: 724g
ISBN: 44-12455-1

Bas Favorit matematik 5B Elevpaket Digitalt + Tryckt Uppl 2

Timo Urpiola, Jaana Karppinen, Päivi Kiviluoma (Häftad)

Ej i detta bibliotek

Kategori: Matematik - Allmänt (Ta)

Beskrivande text

Favorit matematik – beprövad och framgångsrik
Favorit matematik är en svensk anpassning av en beprövad, finsk matematikserie och bygger bland annat på fyra centrala delar: mer lärarledd undervisning tydlig struktur, nivåanpassade uppgifter och ett gediget lärarstöd. Materialet uppfyller kursplanen för matematik i Lgr22.

Elevpaket
Elevpaketet till Bas Favorit matematik 5B ger dina elever de bästa förutsättningarna för ett varierat lärande då det kombinerar det digitala läromedlet med en tryckt elevbok, laborativt material och häftet Bedömning för lärande. Serien består av en A-bok och en B-bok per läsår som används på höstterminen respektive vårterminen. Utifrån elevnära situationer får eleverna hjälp att bygga upp en stabil matematisk grund. Det är då matematiken blir en favorit!
TOMOYO ett spelifierat lärande med digital färdighetsträning medföljer elevpaketet.

Digitalt läromedel
I det digitala läromedlet finns alla grundbokens texter inlästa, såväl instruktioner som ramberättelse och det finns möjlighet för eleven att anteckna sina svar via ett tangentbord. Det digitala läromedlet innehåller också filmer och övningar som tränar de metoder och begrepp som varit lektionens fokus. Dessutom får eleven tillgång till den populära matteordlistan med matematiska ord och begrepp för åk 1-6. Matteorden är illustrerade, förklarade, inlästa och eleverna får träna dem i självrättande övningar. Eleven skriver sina svar i elevboken.

Elevbok
Elevboken består av fem kapitel som alla är indelade i lektioner. Till varje lektion finns det fyra sidor. Det obligatoriska uppslaget och uppslaget att träna extra på ÖVA och PRÖVA. Favorit matematik är ett finskt läromedel och författarna förklarar varje matematiskt steg noggrant med varierade och lekfulla uppgifter. I elevboken tränar eleven på egen hand men den gemensamma kommunikativa undervisningen leder du med hjälp av lärarhandledningens resurser. Eleven skriver sina svar i elevboken.

Laborativt material
Med varje elevpaket följer ett kuvert med laborativt tvådimensionellt material. Praktisk inlärning, att vara aktiv, spela spel, undersöka, berätta, lyssna och förankra matematiken i vardagen är viktigt i Favorit matematik. I lärarhandledningen som hör till elevboken finns det då och då övningar i vilka de laborativa materialen används.
Varje kuvert i Bas Favorit matematik 5B innehåller:
• Meterlinjal (graderad i centimeter och millimeter, på baksidan finns decimalsystemet med alla positioner från miljontal till tusendelar, på baksidan finns också längdenheterna från km till mm...