Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Författare: Lea Tirronen, Tiina Tapaninaho, Kerttu Ristola
Förlag: Studentlitteratur AB
Mediatyp: Bok
Bandtyp: Häftad
Utgiven: 2018-05-24
Språk: Svenska
Vikt: 674g
ISBN: 44-12409-4

Favorit matematik 1A Elevpaket - Digitalt + Tryckt Uppl 2

Lea Tirronen, Tiina Tapaninaho, Kerttu Ristola (Häftad)

Ej i detta bibliotek

Kategori: (Ta ,u)

Beskrivande text

Favorit matematik – beprövad och framgångsrik
Favorit matematik är en svensk anpassning av en beprövad, finsk matematikserie och bygger bland annat på fyra centrala delar: mer lärarledd undervisning, tydlig struktur, nivåanpassade uppgifter och ett gediget lärarstöd. Materialet uppfyller kursplanen för matematik i Lgr22.

Elevpaket
Elevpaketet till Favorit matematik 1A ger dina elever de bästa förutsättningarna för ett varierat lärande då det kombinerar det digitala läromedlet med en tryckt elevbok, laborativt material och häftet Mitt lärande. Serien består av en A-bok och en B-bok per läsår som används på höstterminen respektive vårterminen. Tillsammans med Skatan Sally och Ekorren Kurre får eleverna hjälp att bygga upp en stabil matematisk grund. Det är då matematiken blir en favorit!

TOMOYO ett spelifierat lärande med digital färdighetsträning medföljer elevpaketet.

Digitalt läromedel
I det digitala läromedlet finns alla grundbokens texter inlästa, såväl instruktioner som ramberättelse och det finns möjlighet för eleven att anteckna sina svar via ett tangentbord. Lektionens innehåll presenteras i en genomgångsfilm som kan användas inför lektionen eller som en repetition. Det digitala läromedlet innehåller också övningar som tränar de metoder och begrepp som varit lektionens fokus. Dessutom får eleven tillgång till den populära matteordlistan med matematiska ord och begrepp för åk 1-3. Matteorden är illustrerade, förklarade, inlästa och eleverna får träna dem i självrättande övningar.

Elevbok
Elevboken består av fem kapitel som alla är indelade i lektioner. Till varje lektion finns det fyra sidor. Det obligatoriska uppslaget och uppslaget att träna extra på ÖVA och PRÖVA. Favorit matematik är ett finskt läromedel och författarna förklarar varje matematiskt steg noggrant med varierade och lekfulla uppgifter. I elevboken tränar eleven på egen hand men den gemensamma kommunikativa undervisningen leder du med hjälp av lärarhandledningens resurser.

Laborativt material
Med varje elevpaket följer ett kuvert med laborativt tvådimensionellt material. Praktisk inlärning, att vara aktiv, spela spel, undersöka, berätta, lyssna och förankra matematiken i vardagen är viktigt i Favorit matematik. I lärarhandledningen som hör till elevboken finns det då och då övningar i vilka de laborativa materialen används.
Varje kuvert i Favorit matematik 1A innehåller:
• Tallinje 0-20
• Färgcirklar
• Tangram-bitar
• Djurkort till övningen ”Hundrastgård”
• 20-ruta
• Talkorten 0-12 samt tecknen större än/mindre än, likhetstecken, plustecken, minustecken
• Uppdelningsmaskin
• Mynt (10-krona, 5-krona, 2-krona och 1-krona)

Mitt lärande
Mitt lärande är ett häfte som innehåller prov, elevmatris och lärardokumentation. Det finns ett prov till varje kapitel...