Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Författare: Gottlob Frege
Förlag: Bokförlaget Thales
Mediatyp: Bok
Bandtyp: Inbunden
Utgiven: 2002-01-01
Språk: Svenska
Antal sidor: 144
Upplaga: 1
Vikt: 272g
ISBN: 7235-015-1

Aritmetikens grunder

Gottlob Frege (Inbunden)

Ej i detta bibliotek

Kategori: Aritmetik (Tb)

Beskrivande text

Denna lilla bok kom ut 1884 och är en populärt hållen programskrift, i vilken Frege skisserar sin uppfattning om talens natur och sin idé om hur aritmetiken kan reduceras till logik. I strid med Kant hävdar Frege att de aritmetiska sanningarna kan visas vara analytiska, inte syntetiska. För att verkligen visa detta måste Frege analysera matematiska begrepp som rent logiska och bevisa matematiska teorem med ren logik. Det skulle dröja innan Frege i senare mera tekniska arbeten försökte genomföra detta s.k. logicistiska program. I Aritmetikens grundvalar beskriver Frege i vanligt språk själva idén om hur de naturliga talen (0, 1, 2, 3 ) kan definieras i helt logiska termer. Rivaliserande uppfattningar om matematikens natur blir livligt diskuterade. Aritmetikens grundvalar är Freges mästerverk: det är hans mest kraftfulla och mest idérika skrift, skriven när han var på höjdpunkten av sin förmåga. Michael Dummet "Aritmetikens grundvalar är underhållande läsning, inte minst genom Freges dräpande om inte alltid helt rättvisa kritik av andra filosofers idéer om talens natur." Dag Westerståhl