Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Författare: Håkan Sollervall
Förlag: Studentlitteratur AB
Mediatyp: Bok
Bandtyp: Häftad
Utgiven: 2007-03-30
Språk: Svenska
Antal sidor: 172
Upplaga: 1
Vikt: 262g
ISBN: 44-04527-6

TAL - och de fyra räknesätten

Håkan Sollervall (Häftad)

Ej i detta bibliotek

Kategori: Aritmetik (Tb)

Beskrivande text

Denna bok riktar sig till dig som är intresserad av att bredda och fördjupa dina kunskaper i matematik. Den är särskilt skriven med tanke på att kunna användas inom svensk lärarutbildning. Genom metodisk variation mellan matematikens olika representationsformer erbjuds du många spännande infallsvinklar och sätt att arbeta med talen och de fyra räknesätten. Du som vill bli, eller som redan är matematiklärare, vet att du behöver förstå hur barn resonerar och tänker för att kunna möta dem i deras lärandeprocesser. I denna bok finner du många vägar in i matematiken och vägar som leder vidare till en djupare och brett förankrad förståelse, samma vägar som dina elever kan komma att möta.