Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Författare: Gunnar Sparr
Förlag: Studentlitteratur AB
Mediatyp: Bok
Bandtyp: Kartonnage
Utgiven: 1997-11-04
Språk: Svenska
Vikt: 558g
ISBN: 44-19752-4

Linjär algebra

Gunnar Sparr (Kartonnage)

Ej i detta bibliotek

Kategori: (Tche)

Beskrivande text

Denna bok behandlar de grundläggande momenten inom linjär algebra: linjära ekvationssystem, vektorer, matriser, determinanter och egenvärden. Begrepp och teori illustreras av ett stort antal genomräknade exempel. Framställningen strävar efter att bygga upp såväl algebraisk som geometrisk förståelse. För teoriuppbyggnaden spelar linjära ekvationssystem den centrala rollen. Boken är avsedd för en inledande kurs i linjär algebra vid universitet, tekniska högskolor och ingenjörsutbildningar. Den bygger på gymnasieskolans naturvetenskapliga program och tekniska grenar Övningsbok: Övningar i Linjär algebra