Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Författare: Patrik Nordbeck, Jonas Månsson
Förlag: Studentlitteratur AB
Mediatyp: Bok
Bandtyp: Kartonnage
Utgiven: 2019-05-29
Språk: Svenska
Vikt: 570g
ISBN: 44-12740-8

Linjär algebra

Patrik Nordbeck, Jonas Månsson (Kartonnage)

Ej i detta bibliotek

Kategori: (Tche)

Beskrivande text

Linjär algebraDenna lärobok är skriven för att användas i en kurs i linjär algebra vid universitet och högskola. Innehållet behandlar grundläggande begrepp som linjärt ekvationssystem, matris, bas, determinant, linjär avbildning och egenvektor, samt hur dessa begrepp är relaterade till varandra. Vektorgeometri har inte varit ett huvudfokus, men används rikligt för att illustrera de centrala begreppen. Författarnas mål har varit att ge en komplett framställning av ämnets grundläggande teori, och samtidigt komplettera resultaten med intuitiva resonemang och många exempel.Författarna är verksamma vid Matematikcentrum, Lunds universitet.