Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Förlag: SICA Läromedel
Mediatyp: Övrigt
Bandtyp: Övrigt
Språk: Svenska
Upplaga: 1
Vikt: 261g
ISBN: 7762-201-7

Lycko Prima - svarslåda

(Övrigt)

Ej i detta bibliotek

Kategori: Spel och tidsfördriv (Rd)

Beskrivande text

Stadig låda och brickor i plast och med genomskinligt lock. Brickorna är lätta att greppa och locket är försett med starka gångjärn som gör lådan extra tålig.

Lycko Prima används till alla böcker i Lyckoserien. För de böcker som har liggande format läggs den genomskinliga delen av lådan över svarsalternativen i den nedre delen av boken. Barnen lägger sedan brickorna i locket tills alla uppgifterna är lösta. Fäll ihop locket och vänd och se om färgmönstret är rätt.

Lådan fungerar till alla Lyckoböcker och ytmåttet är 26x13 cm.