Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Författare: Lena Vinberg, Magnus Vernersson, Åsa Fant Perdsjö, Lennart Johansson, Chris Qwist
Förlag: Liber
Mediatyp: Bok
Bandtyp: Häftad
Utgiven: 2016-07-19
Språk: Svenska
Vikt: 84g
ISBN: 47-11961-5

Tummen upp Idrott och hälsa Elevhäfte kartläggning åk 6

Lena Vinberg, Magnus Vernersson, Åsa Fant Perdsjö, Lennart Johansson, Chris Qwist (Häftad)

Ej i detta bibliotek

Kategori: (Rb,u)

Beskrivande text

Kartlägg och bedöm elevernas kunskaper i de teoretiska delarna i idrott och hälsa i Lgr11. Övningarna bygger på kursplanens centrala innehåll i åk 4-6 och är kopplade till utvalda kunskapskrav för betyget E i slutet av åk 6. Elevhäftet är ett komplement till lärarboken Tummen upp! Idrott och hälsa Kartläggning åk 6 som innehåller kartläggningsmallar, bedömningsstöd och framåtsyftande planering.