Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Författare: Åsa Rindstål, Linda Persson
Förlag: Natur & Kultur Läromedel
Mediatyp: Bok
Bandtyp: Spiral
Utgiven: 2022-01-27
Språk: Svenska
Antal sidor: 152
Upplaga: 2
Vikt: 546g
ISBN: 27-46156-7

Lärarens guide till idrott och hälsa åk 4-6, andra : Teori Praktik Bedömning

Åsa Rindstål, Linda Persson (Spiral)

Ej i detta bibliotek

Kategori: Idrott och sport (Rb)

Beskrivande text

I handledningen, som är reviderad enligt Lgr 22, får du förslag på hur du i undervisningen kan arbeta med det teoretiska innehållet inom ämnet och koppla detta till de praktiska momenten. Du får även stöd i bedömningen av elevernas förmågor, vilket ger en bra grund att stå på inför betygssättningen i åk. 6. Handledningen innehåller även förslag på i vilken årskurs det passar bra att genomföra de olika momenten. Här finns även kopieringsunderlag samt övningar och uppgifter till eleverna.

Du når handledningens alla kopieringsunderlag i digital version via en inloggning till en lärarwebb. Koden hittar du på insidan av pärmen till lärarhandledningen. Lärarwebben gäller i 12 månader från att koden aktiveras. Därefter kan du köpa till webben separat för 100 kr/år.


I handledningen tydliggörs kursplanens syfte och kunskapskrav.

Kostnadsfritt extramaterial

Lärarens guide till idrott och hälsa åk 4 - 6 fortsätter på webben på nok.se. I extramaterialet finns kostnadsfria elevövningar.

Avdelare med linje

Författarna

Linda Persson arbetar som förstelärare på en grundskola i Sollentuna kommun. Hon undervisar i ämnena idrott och hälsa, svenska och matematik. Åsa Rindstål arbetar som lärare på en grundskola i Sigtuna kommun och undervisar i ämnena idrott och hälsa, hem- och konsumentkunskap, svenska och matematik.