Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Författare: Åsa Rindstål, Linda Persson
Förlag: Natur & Kultur Läromedel
Mediatyp: Bok
Bandtyp: Spiral
Utgiven: 2022-08-09
Språk: Svenska
Antal sidor: 118
Upplaga: 2
Vikt: 432g
ISBN: 27-46154-3

Lärarens guide till idrott och hälsa åk 1-3, andra : Teori Praktik

Åsa Rindstål, Linda Persson (Spiral)

Ej i detta bibliotek

Kategori: Idrott och sport (Rb)

Beskrivande text

Handledningen behandlar moment från:

* Hälsa och levnadsvanor

* Friluftsliv och utevistelse

* Säkerhet och hänsynstagande

Handledningen erbjuder inspiration om hur du som är lärare i idrott och hälsa kan arbeta språkutvecklande inom ämnet. Den ger även tips på hur du på ett lekfullt sätt kan ge eleverna en bra ingång till det teoretiska innehållet med hjälp av praktiska övningar. Det leder till att eleverna får goda möjligheter att utveckla sina förmågor i ämnet och på sikt nå målen för åk 6.

Du når handledningens alla kopieringsunderlag i digital version via en inloggning till en lärarwebb. Koden hittar du på insidan av pärmen till lärarhandledningen. Lärarwebben gäller i 12 månader från att koden aktiveras. Därefter kan du köpa till webben separat för 100 kr/år.

Kostnadsfritt extramaterial

Lärarens guide till idrott och hälsa fortsätter på webben! I extramaterialet finns t.ex. webbövningar till eleverna.