Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Författare: Bo Egervall, Eva Blomkvist
Förlag: Sanoma Utbildning
Mediatyp: Bok
Bandtyp: Häftad
Utgiven: 2017-07-15
Språk: Svenska
Vikt: 749g
ISBN: 523-4962-5

Goodwill Företagsekonomi 1 Uppgiftsbok Uppl 2

Bo Egervall, Eva Blomkvist (Häftad)

Ej i detta bibliotek

Kategori: (Qb,u)

Beskrivande text

Från entreprenörskap till bokslut, Goodwill Företagsekonomi 1 har omarbetats och reviderats för att ännu bättre passa gymnasieskolans kurs i företagsekonomi. Boken behandlar grundläggande kunskaper i ämnet med ett innehåll som anknyter till ungdomars verklighet idag.

Faktaboken och övningsboken bildar en enhet som gör det enkelt både för lärare och elever att nå målen i kursen. Faktaboken och uppgiftsboken är indelade i fyra block: Entreprenörer och företagande, Ekonomin i siffror, Marknadsföring i grunden och Bokföring och bokslut. Det första kapitlet handlar om entreprenörer och entreprenörskap. Därefter följer kapitel om affärsidé, starta eget, företagsformer och mer om företag samt att leda och organisera verksamheter. Nästa block tar i huvudsak upp ekonomiska grundbegrepp. Vad är kostnad, intäkt och resultat? Hur beräknas pålägg och marginal? Vad är moms? Frågorna besvaras med tydliga beskrivningar och överskådliga figurer. Konsten att göra bra inköp och budgetarbete avslutar blocket. Nästa block tar upp grunderna i marknadsföring exempelvis behov, målgrupp, marknad och mål. Hur kan ett företag arbeta med olika konkurrensmedel för att nå målgruppen? Utgångspunkten är Marknadsföringslagen och övrigt regelverk.