Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Författare: Bo Egervall, Eva Blomkvist
Förlag: Sanoma Utbildning
Mediatyp: Bok
Bandtyp: Inbunden
Utgiven: 2017-06-01
Språk: Svenska
Vikt: 538g
ISBN: 523-4345-6

Goodwill Företagsekonomi 1 Uppl 2

Bo Egervall, Eva Blomkvist (Inbunden)

Ej i detta bibliotek

Kategori: (Qb,u)

Beskrivande text

Från entreprenörskap till bokslut, Goodwill Företagsekonomi 1 har omarbetats och reviderats för att ännu bättre passa gymnasieskolans kurs i företagsekonomi. Boken behandlar grundläggande kunskaper i ämnet med ett innehåll som anknyter till ungdomars verklighet idag. Faktaboken och övningsboken bildar en enhet som gör det enkelt både för lärare och elever att nå målen i kursen.

Goodwillböckerna består av block, som i sin tur är indelade i kapitel. I kapitlen finns ytterligare vardagliga och verkliga exempel som eleven lätt kan relatera till. Faktatexterna är väl strukturerade och överskådliga modeller och diagram samt bilder ger sammanhang.