Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Författare: Rolf Jansson, Rolf / Andersson Jansson, Rolf / Andersson Jansson, Jan-Olof Andersson, Nils Nilsson
Förlag: Liber
Mediatyp: Onlineprodukt
Utgiven: 2022-08-15
Språk: Svenska
ISBN: 47-14548-5

M3000 Marknadsföring Faktabok Onlinebok (12 mån)

Rolf Jansson, Rolf / Andersson Jansson, Rolf / Andersson Jansson, Jan-Olof Andersson, Nils Nilsson

Ej i detta bibliotek

Kategori: Företagsekonomi (Qb)

Beskrivande text

M3000 Marknadsföring Faktabok Onlinebok är en kopia av den tryckta faktaboken (upplaga 2) och är anpassad för läsning på skärm. Innehållet är detsamma, men det finns inbyggda funktioner i onlineboken som hjälper lärare och elever. Fördelen med onlineboken är att det är ett enkelt digitalt verktyg. Läromedlet ingår i gymnasieserien M3000 Marknadsföring.

Marknadsföring har på många vis förändrats och blivit allt mer digital och komplex. Den andra upplagan av M3000 Marknadsföring har reviderats för att möta denna föränderliga värld.

Faktabokens innehåll, men framförallt strukturen, är kraftigt förändrad i denna andra upplaga. Ett exempel på detta är block 4 "Genomförande" och kapitel 10 och 11. Dessa är omarbetade för att spegla rådande medielandskap. Även kapitlet om kampanjplanering har skrivits om och behandlar nu även digitala medier. Dessutom har strategier som Blue Ocean Strategy och metoden Business Model Canvas lagts till i kapitel 7. Kort och gott så är innehållet i faktaboken både uppdaterat och moderniserat.

Faktaboken tar avstamp i marknadsplanen. Därefter beskrivs nuläget och de interna och externa faktorer som påverkar företaget och dess marknadsföring. Efter det beskrivs mål och strategier samt hur företag i praktiken verkar för att uppnå dessa mål och hur de applicerar vald strategi. Slutligen redogör faktaboken för hur marknadsarbetet kan följas upp och utvärderas.