Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Författare: Rolf Jansson, Cege Ekström, Jan-Olof Andersson
Förlag: Liber
Mediatyp: Bok
Bandtyp: Häftad
Utgiven: 2022-06-01
Språk: Svenska
Antal sidor: 372
Upplaga: 2
Vikt: 799g
ISBN: 47-14361-0

E3000 Företagsekonomi 1 Faktabok

Rolf Jansson, Cege Ekström, Jan-Olof Andersson (Häftad)

Ej i detta bibliotek

Kategori: Företagsekonomi (Qb)

Beskrivande text

E3000 Företagsekonomi 1 är ett heltäckande läromedel i kursen företagsekonomi 1. Faktaboken tar upp företagandets förutsättningar och villkor genom grundläggande teori som förklaras med tydliga exempel och reportage från företagsvärlden. Håller affärsidé och affärsmodell? Tas tillräcklig hänsyn till ett hållbart företagande? Är marknadsföringen effektiv? Är företaget lönsamt? Om inte, vilka åtgärder måste vidtas? Funderingarna är många och E3000 Företagsekonomi 1 beskriver på ett strukturerat och lättillgängligt sätt många av de utmaningar en företagare ställs inför.

E3000 Företagsekonomi 1 innehåller 23 kapitel indelade i 6 block:
1. Företagets roll i samhället
2. Starta och driva företag
3. Kalkylering
4. Budgetering och finansiering
5. Marknadsföring
6. Bokföring och bokslut

Den andra upplagan av E3000 Företagsekonomi 1 Faktabok har genomgående uppdaterats och bearbetats. Nytt är bland annat att kalkylprogram, som Excel och Numbers, har fått ett helt eget avsnitt i kapitel 9, "Beräkna företagets resultat". Dessutom beskrivs nya affärsmodeller, megatrender och fenomenet influencer marketing i marknadsföringsblocket och nya marginalord har adderats.

Som komplement till faktaboken finns ett digitalt övningsmaterial (köps separat) där eleven kan träna på centrala begrepp och repetera kapitelinnehåll.