Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Författare: Nils Nilsson, Anders Pihlsgård, Jan-Olof Andersson, Rolf Jansson
Förlag: Liber
Mediatyp: Bok
Bandtyp: Häftad
Utgiven: 2021-10-29
Språk: Svenska
Antal sidor: 308
Upplaga: 2
Vikt: 720g
ISBN: 47-14329-0

M3000 Marknadsföring Faktabok uppl 2

Nils Nilsson, Anders Pihlsgård, Jan-Olof Andersson, Rolf Jansson (Häftad)

Ej i detta bibliotek

Kategori: (Qblb)

Beskrivande text

Marknadsföring har på många vis förändrats och blivit allt mer digital och komplex. Den andra upplagan av M3000 Marknadsföring har reviderats för att möta denna föränderliga värld. Faktabokens innehåll, men framförallt strukturen, är kraftigt förändrad i denna andra upplaga. Ett exempel på detta är block 4 "Genomförande" och kapitel 10 och 11. Dessa är omarbetade för att spegla rådande medielandskap. Även kapitlet om kampanjplanering har skrivits om och behandlar nu även digitala medier. Dessutom har strategier som Blue Ocean Strategy och metoden Business Model Canvas lagts till i kapitel 7. Kort och gott så är innehållet i faktaboken både uppdaterat och moderniserat.

Faktaboken tar avstamp i marknadsplanen. Därefter beskrivs nuläget och de interna och externa faktorer som påverkar företaget och dess marknadsföring. Efter det beskrivs mål och strategier samt hur företag i praktiken verkar för att uppnå dessa mål och hur de applicerar vald strategi. Slutligen redogör faktaboken för hur marknadsarbetet kan följas upp och utvärderas.

M3000 Marknadsföring Faktabok (upplaga 1) möter behovet av ett nytt läromedel i marknadsföring genom att beskriva och förklara dagens situation på marknaden med ökad konsumentmakt.

Varje tid har sina konsumtionsmönster och företagen har tidigare kunnat styra dessa på ett mycket medvetet sätt. Det sker fortfarande, men maktbalansen på marknaden har ändrats. Idag är konsumenternas makt större än tidigare och kraven på företagen att möta kunden med ett erbjudande som verkligen ger mervärde har därmed ökat. M3000 Marknadsföring beskriver det nya scenariot på ett lättillgängligt sätt.

M3000 Marknadsföring innehåller 14 kapitel indelade i följande block:
1. Marknadsplan
2. Nulägesanalys
3. Mål och strategier
4. Marknadsföringens metoder och regler
5. Kommunikation
6. Utvärdering

Läromedlets utmärkande drag
- Speglar dagens marknad
- Teorier och metoder presenterat på strukturerat och smakfullt sätt
- Tydlig koppling till ämnesplanen
- Nivågrupperade uppgifter som testar alla betygsnivåer i kunskapskraven
- Bedömningsstöd i lärarhandledningen

I faktaboken finns kopplingen mellan det centrala innehållet och de olika kapitlen i boken. På så sätt vet både du som lärare och eleverna vilken punkt i ämnesplanen ni just nu arbetar med.