Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Författare: Ola Stålebrink, Göran Lückander, Cege Ekström, Jan-Olof Andersson
Förlag: Liber
Mediatyp: Bok
Bandtyp: Häftad
Utgiven: 2017-09-13
Språk: Svenska
Antal sidor: 280
Upplaga: 7
Vikt: 759g
ISBN: 47-12379-7

R2000 Redovisning 2 Problembok Uppl 7

Ola Stålebrink, Göran Lückander, Cege Ekström, Jan-Olof Andersson (Häftad)

Ej i detta bibliotek

Kategori: (Qbc)

Beskrivande text

Processinriktad, problemorienterad och flexibel
Ett läromedel med både traditionella övningsuppgifter och uppgifter som ger möjligheter till helhetssyn och eget tänkande.

Läs mer
Nyheter i Upplaga 7 (2017)
Faktaboken har genomgående uppdaterats i text och exempel, bl.a.
- nya regler i årsredovisningslagen, förenklingar för mindre företag
- uppdatering av skatteregler och belopp till deklaration 2018
- ny bilaga med en sammanfattning av den senaste versionen av Bokföringsnämndens regelverk K1-4 för redovisning i olika typer av företag
- anslutande arbetsuppgifter i den nya bilagan, med lösningar.
- kopplingar till den nya bilagan finns i faktatexten.
Problembok, Kommentarer och lösningar samt Lärarhandledning (nedladdningsbar) har uppdaterats på motsvarande sätt.

Utmärkande drag
- Ett flexibelt alternativ för kursen Redovisning 2
- Faktakapitel med kort och koncis grundtext och markerade fördjupningsavsnitt
- Minireportage/yrkesporträtt
- Större praktikfall som integrerar kunskaperna från flera kapitel
- Tankenötter i form av klurigare redovisningsproblem, diskussionsuppgifter och fältuppgifter
- Interaktiva övningar på webben
- Elevlicens till Visma SPCS ekonomiprogram

Faktabok med bas- och tillvalsdel
- Basdel som uppfyller kursplanens krav.
- Tillval som ger mer - utifrån eget kunskapsbehov, tid och intresse.
- Faktakapitel med kort och koncis grundtext och markerade fördjupningsavsnitt.
- Många praktiska exempel och minireportage/yrkesporträtt.
- Kapitelingresser och kapitelavsnitt med ett mindre företags och dess redovisningsbyrås bestyr med den dagliga bokföringen, rapporterna och bokslutet - något som ger ett ansikte åt de olika kapitlens innehåll och syfte. Berättelsen byggs på, kapitel för kapitel, och blir en följetong boken igenom.
- Sammanfattningar, formel- och förklaringsrutor, sidelines etc. bidrar till en aktiv inlärning.
Ambitionen med R2000 är att innehållet alltid ska vara relevant och aktuellt. Därför uppdateras materialet kontinuerligt utifrån senaste bestämmelser och lagstiftning inom såväl redovisnings- som beskattningsområdet.

Problembok och interaktiva övningar
Till problemboken hör interaktiva och självrättande uppgifter med möjligheter att träna bl.a. viktiga begrepp, kontering, bokslut och nyckeltalsberäkning på datorn, telefon eller surfplatta. Eleven får direkt feedback på sina uträkningar och lösningar.
Problemboken innehåller:
- Klart avgränsade övningsuppgifter i stigande svårighetsgrad.
- Tanke & Helhet - under denna rubrik hittar du bl.a. praktikfall, som integrerar kunskaperna i flera kapitel. Där finns också datoruppgifter. Under rubriken hittar du också tankenötter i form av lite klurigare redovisningsproblem, diskussionsuppgifter och fältuppgifter.
- Testa dig själv! - ett test med flervalsfrågor inleder varje kapitel.
- Kortfacit medföljer.

Kommentarer och lösningar samt nedladdningsbar lärarhandledning
Till R2000 finns dessutom en separat bok med fullständiga lösningar till alla övningsuppgifter, praktikfall, etc. samt en fyllig lärarhandledning med lärartips, OH-underlag m.m. samt provuppgifter med lösningar.

R2000 har vunnit Svenska Publishingpriset
Svenska Publishingpriset utdelar det Verbala priset för att premiera exceptionellt bra textinnehåll och R2000 Redovisning vann det med jurymotiveringen: "För en framställning som ger liv åt ett torrt ämnesområde, välskrivet, lättläst, pedagogiskt föredömligt."

Pris som bästa företagsekonomiska läromedel
R2000 har också tilldelats pris som bästa företagsekonomiska läromedel för gymnasieskolan, av Föreningen Företagsekonomiska Institutet. Juryns motivering: "För ett ämnesmässigt heltäckande läromedel med klar pedagogisk linje och en väl genomarbetad presentation."

Vill du som är lärare utbilda i Sveriges mest använda ekonomiprogram?
Kontakta Visma Spcs angående utbildningslicenser, läs mer på www.vismaspcs.se/utbildningslicenser.

Om författarna
Jan-Olof Andersson och Cege Ekström är lärare i ekonomiska ämnen samtidigt som de bedriver egen konsultverksamhet. De båda har skrivit ett flertal läroböcker inom ekonomi och juridik. Göran Lückander är företagskonsult, med erfarenhet som ekonomichef både inom privat och offentlig verksamhet. Ola Stålebrink är utbildare och konsult inom IT-branschen.