Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Författare: Anders Pihlsgård, Mats Erasmie
Förlag: Liber
Mediatyp: Bok
Bandtyp: Häftad
Utgiven: 2014-12-19
Språk: Svenska
Antal sidor: 296
Upplaga: 1
Vikt: 565g
ISBN: 47-11678-2

H2000 Personlig försäljning 2

Anders Pihlsgård, Mats Erasmie (Häftad)

Finns inne

Antal tillgängliga för utlåning: 10 st (10)

Kategori: (Qblbc)

Beskrivande text

H2000 Personlig försäljning 2 Fakta och uppgifter är andra delen i en serie framtagen för att passa på gymnasieskolans Handels- och administrationsprogram, men serien lämpar sig även för olika typer av bransch- och vuxenutbildningar. I läromedlet sätts fokus på att utveckla kundrelationen vid försäljning mellan företag. Teori varvas med praktik och uppgifter, fältstudier och större sammanfattande projekt.