Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Författare: Yvonne Bogislaus, Ronny Andersson
Förlag: Liber
Mediatyp: Bok
Bandtyp: Häftad
Utgiven: 2010-07-06
Språk: Svenska
Antal sidor: 208
Upplaga: 2
Vikt: 410g
ISBN: 47-09508-7

Personaladministration i praktiken Faktabok

Yvonne Bogislaus, Ronny Andersson (Häftad)

Ej i detta bibliotek

Kategori: (Qbf)

Beskrivande text

Personaladministration – i praktiken är ett grundläggande läromedelspaket inom HR-området som tar sin utgångspunkt i hur personalarbete bedrivs i företag och organisationer. Läromedlet är anpassat till kursen personaladministration i gymnasieskolan och komvux, och kan också användas på KY-utbildningar, företagsutbildningar och andra grundläggande utbildningar inom PA-området.

Utmärkande drag

 • Berättelsen om den nyanställde medarbetaren går som en röd tråd genom boken
 • Diskussionsfrågor i faktatexten
 • Varje kapitel avslutas med en kort sammanfattning
 • Övningar anpassade till Visma Lön
 • Övergripande blockuppgifter och praktikfall

I serien finns faktabok, övningsbok och lärarhandledning.

Faktabok
I bokens kapitelingresser får vi följa en nyanställd, från den första intervjun genom företagets olika avdelningar och verksamheter, till en tillsvidareanställning i utlandet några år senare. Den löpande storyn i ingresserna varvas med fylliga faktakapitel om allt som rör personalavdelningens arbete och det senaste kring lagstiftning. I faktatexten finns också korta tankestationer för diskussion och reflektion.
Faktaboken tar upp följande områden:

 • Rekrytering, urval, anställning och avgång av personal
 • Aktuella lagar och avtal inom PA
 • Facklig verksamhet, medbestämmande och arbetsmiljö
 • Personalplanering, organisation, information och ledarskap
 • Löneadministration och IT-stöd i personalarbetet
 • Förändringsarbete och framtid

Övningsbok
Övningsboken har både bredd och djup genom repetitionsuppgifter, enklare och fördjupande övningsuppgifter, fältuppgifter samt övergripande blockuppgifter. Dessutom finns ett omfattande praktikfall kring lönehantering som tar upp de vanligaste rutinerna i ett löneprogram. Övningarna är anpassade till Visma Spcs Lön men kan även göras i andra löneprogram. Praktikfallet kring lönehantering är författat av Ulla Lindblad.

Lärarhandledning
Lärarhandledningen innehåller kommentarer, lösningar och lösningsförslag till merparten av uppgifterna. Många av kommentarerna är fylliga och ger ytterligare fördjupande faktainformation. Lärarhandledningens bilagor, i form av kopieringsunderlag (blanketter, checklistor och dokument), finns också som pdf:er på den tillhörande cd:n.