Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Författare: Maria Åkerlund, Christian Jacobsson, Susan A Wheelan
Förlag: Studentlitteratur AB
Mediatyp: Bok
Bandtyp: Häftad
Utgiven: 2022-04-04
Språk: Svenska
Vikt: 413g
ISBN: 44-15426-8

Att skapa effektiva team - En handledning för ledning och medlemmar Uppl 4

Maria Åkerlund, Christian Jacobsson, Susan A Wheelan (Häftad)

Ej i detta bibliotek

Kategori: (Qbaab)

Beskrivande text

Hur skapar man effektiva och högpresterande team? Hur får man medlemmarna i en grupp att trivas och samarbeta? Hur ska en ledare hantera gruppen under olika utvecklingsstadier och när det uppstår konflikter? Hur påverkas grupper av att medlemmarna kommer från skilda kulturer med olika uppfattningar om ledarskap och medlemskap?

Detta är bara några av de många frågor som Susan A. Wheelan, och denna gång även Maria Åkerlund och Christian Jacobsson, diskuterar i den fjärde utgåvan av Att skapa effektiva team. Boken är en praktisk handledning för hur man bygger upp team steg för steg och hur man lyckas bevara deras topprestationer.

Att skapa effektiva team är en storsäljare i många länder och vänder sig till både ledare och medlemmar, konsulter, psykologer och utbildare på olika kursprogram. Den lämpar sig även väl för studenter som läser organisations­teori och management.

I denna reviderade upplaga beskrivs personlighetens och ledarskapets betydelse för teamarbete, nya forskningsrön om olika interventioners effektivitet samt aktuella samhälleliga och organisatoriska förändringars påverkan på teams förutsättningar att fungera effektivt. Kapitlet om forskning om den integrerade modellen för grupputveckling är också uppdaterat.