Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Författare: Marita Bergendahl, Lars Sörqvist
Förlag: Studentlitteratur AB
Mediatyp: Bok
Bandtyp: Häftad
Utgiven: 2021-03-17
Språk: Svenska
Vikt: 580g
ISBN: 44-13954-8

Lean - Processutveckling med fokus på kundvärde och effektiva flöden

Marita Bergendahl, Lars Sörqvist (Häftad)

Ej i detta bibliotek

Kategori: (Qbi)

Beskrivande text

Lean som koncept används i dag globalt av företag och organisationer i nästan alla branscher. Genom Lean kan en verksamhets förmåga att skapa värde för sina kunder utvecklas på samma gång som dess interna processer effektiviseras. Ett framgångsrikt Leanarbete möjliggör att göra mer och bättre till en lägre kostnad. Lean innebär ofta en dramatisk utveckling av en verksamhets kultur och ett nytt sätt att se på hur processer struktureras och drivs. Centralt för att nå framgång är ett gott ledarskap och ett ansvarstagande medarbetarskap.

Boken ger läsaren en inblick i vad Lean är, hur dess verktyg och metoder fungerar, samt hur en verksamhet kan transformeras mot Lean på ett systematiskt sätt. Bokens andra upplaga har omarbetats och uppdaterats. En mängd innehåll som grundar sig på nya erfarenheter och kunskaper har tillkommit.