Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Författare: Gunvor Sonnby-Lindgren, Magnus Eriksson, Maria Fridefors, Jenny Rundgren MacRae
Förlag: Studentlitteratur AB
Mediatyp: Bok
Bandtyp: Häftad
Utgiven: 2022-01-27
Språk: Svenska
Vikt: 1038g
ISBN: 44-13007-1

Kompetens Företagsekonomi 2 Övningar Elevpaket - Digitalt + Tryckt

Gunvor Sonnby-Lindgren, Magnus Eriksson, Maria Fridefors, Jenny Rundgren MacRae (Häftad)

Ej i detta bibliotek

Kategori: Företagsekonomi (Qb)

Beskrivande text

Kompetens Företagsekonomi 2 fortsätter i samma omtyckta stil som Kompetens Företagsekonomi 1. Även här är utvecklandet av färdigheter i form av kompetenser en röd tråd genom läromedlets alla delar.

I detta läromedel presenteras företagandet utifrån ett mer globalt perspektiv, med kopplingar till hållbarhetsfrågorna. Eleverna får arbeta vidare med att utveckla sina kompetenser i budgetering och kalkylering, ledarskap och organisation, marknadsföring, bokföring och bokslut samt analys m.m. De kommer också att få möta längre redovisningscase.

Hela läromedlet genomsyras av en nära koppling till verkligheten och till praktiskt entreprenörskap – som stöd inför det framtida yrkeslivet, egna företagandet eller UF-företagande. Det mycket fylliga innehållet erbjuder bredd, fördjupning och repetition, vilket ger stora möjligheter att arbeta flexibelt med läromedlet.

ELEVPAKETET – DIGITALT LÄROMEDEL OCH TRYCKT BOK
I Kompetens Företagsekonomi 2 Övningar får eleverna möjlighet att tillämpa kunskaperna från faktaboken – och arbeta vidare med sina kompetenser. Elevpaketet består av en tryckt bok och ett digitalt läromedel. Att arbeta både med papper och digitalt – s.k. blended learning – underlättar och förstärker lärandet.

I övningsboken kan eleverna på olika sätt arbeta vidare med att befästa och tillämpa sina nya kunskaper och kompetenser. Uppgifterna är av varierande typ och svårighetsgrad för att alla elever ska ha förutsättningar att nå kursmålen. De elever som har kommit lite längre får fler utmaningar. När eleverna är färdiga med ett kapitel är det dags att checka ut och stämma av vad de har lärt sig och vilka kompetenser som har tränats.

DET DIGITALA LÄROMEDLET
Den interaktiva övningsboken är inläst med autentiskt tal och textföljning. För elever med läs- och skrivsvårigheter är detta ett värdefullt hjälpmedel, liksom för elever med andra modersmål än svenska.  

Interaktiva uppgifter, genomgångar, digital ämnesordlista, självvärderingar efter varje kapitel samt test skapar stora möjligheter för eleverna att arbeta individuellt och självständigt.
• Interaktiv version av boken, inläst med autentiskt tal och textföljning
• Interaktiva uppgifter
• Genomgångar
• Digital ämnesordlista
• Självvärderingar
• Test

Det digitala läromedlet kan användas på dator, surfplatta och till stor del i mobil.

I det digitala läromedlet kan eleverna söka i innehållet. De kan också göra egna anteckningar och markera viktiga stycken i texten. Anteckningarna sparas automatiskt och kan enkelt samlas ihop och skrivas ut.

Kompetens Företagsekonomi 2 Övningar finns även som digital elevlicens och digital klasslicens.