Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Författare: Sophie Linghag, Pia Höök, Charlotte Holgersson, Anna Wahl
Förlag: Studentlitteratur AB
Mediatyp: Bok
Bandtyp: Häftad
Utgiven: 2018-08-08
Språk: Svenska
Vikt: 520g
ISBN: 44-11290-9

Det ordnar sig - Teorier om organisation och kön Uppl 3

Sophie Linghag, Pia Höök, Charlotte Holgersson, Anna Wahl (Häftad)

Ej i detta bibliotek

Kategori: (Qbaab)

Beskrivande text

Det ordnar sig är en introduktion till området organisation och genus. I boken kan du läsa om kunskapsfältet kön/genus generellt och om organisationsteorier med genusperspektiv. Författarna betonar betydelsen av organisationsnivån för förståelsen av hur kön skapas och ordnas i samhället i samspel med andra maktrelationer. Boken har fyra teman: struktur, kultur, ledarskap samt jämställdhet och mångfald. Ett praktikfall exemplifierar resonemangen i de olika kapitlen. Bokens innehåll anknyter till titeln Det ordnar sig på flera olika sätt, genom att beskriva alltifrån hur kön ”ordnas” i organisationer till hur såväl positiva som negativa attityder till organisatorisk förändring kommer till uttryck. Det ordnar sig, som publicerades första gången 2001 och andra gången 2011, har varit en populär lärobok på universitet och i andra utbildningar i arbetslivet. Denna tredje upplaga har uppdaterats i alla delar med ny forskning.

Boken riktar sig såväl till studenter som till chefer och andra som arbetar med förändring och utbildning i organisationer.