Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Författare: Jörgen Sandberg, Axel Targama
Förlag: Studentlitteratur
Mediatyp: Bok
Bandtyp: Häftad
Utgiven: 2013-12-20
Språk: Svenska
Vikt: 418g
ISBN: 44-09598-1

Ledning och förståelse - en förståelsebaserad syn på utveckling av människor och organisationer

Jörgen Sandberg, Axel Targama (Häftad)

Ej i detta bibliotek

Kategori: (Qbab)

Beskrivande text

I organisationer handlar människor alltid utifrån sin förståelse av verksamheten och den specifika situationen. För den chef som vill förändra och utveckla en verksamhet gäller det således att påverka organisationsmedlemmarnas förståelse av verkligheten. Denna tes har sin grund i det fenomenologiska eller förståelsebaserade synsättet på ledarskap; en veten­s­kaplig tradition som dominerat organisationsforskningen de senaste decennierna. I denna kraftigt omarbetade ledarskapsklassiker utvecklar författarna det förståelsebaserade synsättet på organisation och ledning och visar hur ett sådant synsätt kan utformas inom ramen för praktisk management. Frågan som driver redogörelsen är hur förändring och utveckling i organisationer kan uppnås. Författarna argumenterar här för betydelsen av handlingsorienterade metoder då de menar att människors förståelse utvecklas på basis av erfarenheter. Ledarens uppgift blir då att stimulera till reflektion och upptäckter, vilket också innebär att de måste överge den överdrivna, men ack så vanliga, tilltron till information och anvisningar.