Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Författare: Ulf Johanson, Matti Skoog
Förlag: Studentlitteratur AB
Mediatyp: Bok
Bandtyp: Häftad
Utgiven: 2015-09-30
Språk: Svenska
Vikt: 330g
ISBN: 44-09398-7

Integrerad verksamhetsstyrning

Ulf Johanson, Matti Skoog (Häftad)

Ej i detta bibliotek

Kategori: (Qbab)

Beskrivande text

Den traditionella ekonomistyrningen behöver vidgas till Integrerad verksamhetsstyrning! Mätning, kontroll och ordning och reda är viktigt, men den integrerade verksamhetsstyrningens primära roll är av kommunikativ och pedagogisk art. Det vill säga syftet är att främja förståelse och mobilisera framtida handling.

Med hjälp av begreppet integrerad verksamhetsstyrning betonar författarna vikten av att:
• integrera rapportering, såväl intern som extern, med ledning
• verksamhetens grundläggande idé eller ideal ständigt sätts i direkt relation med organisationens strategier och mål, men också med stödjande processer som t.ex. belönings- och ansvarsprocesser
• återkommande reflektera för att förstå hur styrningen kan utvecklas.

I boken presenteras en modell för analys av verksamhetsstyrningen som både baseras på teoretiska utgångspunkter och på praktiska erfarenheter.