Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Författare: Carsten Hornstrup, Jesper Loehr-Petersen, Jorgen Gjengedal Madsen, Thomas Johansen
Förlag: Studentlitteratur AB
Mediatyp: Bok
Bandtyp: Häftad
Utgiven: 2012-03-19
Språk: Svenska
Vikt: 274g
ISBN: 44-07691-1

Systemiskt ledarskap och organisationsutveckling

Carsten Hornstrup, Jesper Loehr-Petersen, Jorgen Gjengedal Madsen, Thomas Johansen (Häftad)

Ej i detta bibliotek

Kategori: (Qbaab)

Beskrivande text

I en samtid som präglas av föränderlighet och komplexitet krävs nya sätt att tänka kring ledarskap och organisering. Samsyn och flexibilitet utgör här nyckelord, vilket i sin tur kräver en ökad grad av horisontellt nätverkande, samarbete och samskapande i organisationer.
I detta sammanhang framträder det systemiska perspektivet på ledarskap som ett attraktivt alternativ, då det möjliggör ett strukturerande av organisatoriska processer i syfte att säkra en distribuerad strategisk kompetens.
Boken är indelad i två delar – redskap för tänkande respektive redskap för handling – vilket gör den till ett såväl teoretiskt som praktiskt verk. Samtidigt problematiserar boken den traditionella uppdelningen mellan teori och praktik, och argumenterar för ett integrerat synsätt i frågan. Endast om vi förstår den teoretiska grunden till olika handlingsalternativ kan vi omsätta dem med kraft och träffsäkerhet.
Boken riktar sig till såväl forskare som yrkesverksamma chefer/ ledare med ett intresse för kommunikationsteori, ledarskap och organisationsutveckling. Författaren bjuder in oss att stifta bekantskap med idéernas grogrund och lämnar stort utrymme för djupgående reflekterad praxis. En glädjerik läsupplevelse, som kommer att förändra ledares, forskares och organisationsutvecklares tänkande handlande.
Frederick Steier, Associate Professor
Department of Communication, University of South Florida