Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Författare: Mia von Knorring, Erica Falkenström, Christer Sandahl
Förlag: Natur & Kultur Läromedel
Mediatyp: Bok
Bandtyp: Inbunden
Utgiven: 2017-06-19
Språk: Svenska
Antal sidor: 250
Upplaga: 2
Vikt: 540g
ISBN: 27-81842-2

Chef med känsla och förnuft Uppl 2

Mia von Knorring, Erica Falkenström, Christer Sandahl (Inbunden)

Ej i detta bibliotek

Kategori: (Qbab)

Beskrivande text

Att vara chef handlar inte bara om att vara strategisk, fatta beslut och leda andra – utan också om att hantera sig själv. För många är känslomässigt utmanande situationer bland det svåraste i chefsrollen. När ska man visa vad man känner och när är det bättre att hålla känslorna för sig själv? Hur kan man bäst möta andras reaktioner – med både känsla och förnuft? Alltmer forskning visar att förmågan att fånga upp och förstå känslor utgör en viktig förutsättning för att kunna vara professionell och ta ansvar i rollen som chef. Känslor och relationer påverkar såväl energi, engagemang som ekonomiska resultat i organisationer. Därför är dessa frågor i högsta grad chefens angelägenhet.

Denna klassiker inom ledarskapslitteraturen är nu uppdaterad med nya forskningsrön. Boken vänder sig framför allt till chefer, men också till personalvetare och andra som arbetar med relationen mellan chefer och medarbetare. Boken är lämplig som kurslitteratur på alla typer av utbildningar där chef- och ledarskap berörs.


"Chef med känsla och förnuft är en av de bästa, för att inte säga den bästa, bok jag läst om ledarskap. Istället för att ge färdiga recept och modeller för hur ledare ska bete sig (som är det traditionella inom ledarskapslitteraturen) går författarna djupare in på vad som ligger bakom våra beteenden. Med den insikten om våra drivkrafter förstår vi hur vi ska bete oss både som ledare och medarbetare. Vi får en helhetsbild, känner trygghet, vågar ta initiativ och agera. Jag hoppas att många tar del av budskapet i en angelägen och ytterst välskriven bok för att kunna utveckla sitt ledarskap."


Tõive Kivikas, ledamot i Ingenjörsvetenskapsakademien, f.d. VD för Studsvik

...genomgående tema är chefsrollens förutsättningar, krav och utmaningar med en vilja att förmedla stöd och inspiration till ledare i olika verksamheter och på olika nivåer. (...) Sammantaget utgör Chef med känsla och förnuft en välskriven, mångsidig och vederhäftig översikt av chefs- och ledarskapets villkor.

Björn Nilsson, BTJ-häftet