Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Författare: Maria Åkerlund, Christian Jacobsson
Förlag: Natur & Kultur Akademisk
Mediatyp: Bok
Bandtyp: Danskt band
Utgiven: 2019-01-11
Språk: Svenska
Antal sidor: 324
Upplaga: 1
Vikt: 650g
ISBN: 27-14742-3

Teamutveckling : I teori och praktik

Maria Åkerlund, Christian Jacobsson (Danskt band)

Ej i detta bibliotek

Kategori: (Qbaab)

Beskrivande text

Syftet med att arbeta i team är att lösa problem tillsammans. Vilka processer sätts då igång? Har medlemmarna samma mål eller olika? Och vad är egentligen teamutveckling?

I Teamutveckling i teori och praktik har Maria Åkerlund och Christian Jacobsson samlat teori och forskning om vad team är, hur de blir till och utvecklas och varför de utvecklas som de gör (eller inte). Rollen som medlem i team samt ledarskap och följarskap diskuteras. Författarna beskriver även forskningsförankrade metoder för att analysera, diagnostisera och utveckla team. Avslutningsvis granskar de trender såsom agila, självstyrande och virtuella team. Här besvaras också frågorna: Hur kommer teamarbete att förändras i framtiden och hur kommer teamarbetets roll i arbetslivet att utvecklas?

Tack vare författarnas förankring inom akademin parallellt med deras erfarenhet som konsulter, kombinerar de teorier och forskning med teamutveckling i praktiken på ett unikt och användbart sätt. Boken är därför lämplig både för verksamma inom teamutveckling och för dem som utbildar sig inom området.

Sagt om boken:

”Bokens innehåll speglar tydligt bokens titel. Den teoretiska genomgången av relevanta vetenskapliga studier är omfattande och samtidigt förmedlar författarna praktiska och handfasta råd. Boken kan med fördel tjäna som utgångspunkt för rektorer på en skola där arbetslagsarbetet behöver utvecklas.”
Skolledaren Februari 2020