Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Författare: Anders Pihlsgård, Gunilla Eek, Marianne Feldt
Förlag: Liber
Mediatyp: Bok
Bandtyp: Häftad
Utgiven: 2022-09-07
Språk: Svenska
Antal sidor: 288
Upplaga: 1
Vikt: 562g
ISBN: 47-14711-3

Branschkunskap inom handel Fakta och uppgifter

Anders Pihlsgård, Gunilla Eek, Marianne Feldt (Häftad)

Ej i detta bibliotek

Kategori: Företagsekonomi (Qb)

Beskrivande text

Branschkunskap inom handel Fakta och uppgifter består av nio kapitel. Varje kapitel inleds med en intresseväckande ingress som följs av ett antal frågor som eleven ska fundera på innan hen tar sig an kapitlet. I själva kapitlet är de centrala begreppen markerade och förklaras i marginalen. Uppgifterna är indelade i tre kategorier (Repetera, Träna och Fördjupa) och är dessutom sorterade efter vilken förmåga som uppgiften tränar samt uppgiftens bedömda svårighetsgrad.

Innehållet i Branschkunskap inom handel Fakta och uppgifter motsvarar innehållet i den reviderade kursen till försäljnings- och serviceprogrammet.

Läromedlet består av följande nio kapitel:

  • Karriär inom handel
  • Handelns historik och utveckling
  • Handelns olika aktörer
  • Dagligvaru- och sällanköpshandel
  • Logistik skapar värde i alla led
  • Affärsidé och marknadsföring
  • Konsumtion och konsumtionstrender
  • Konsumenträtt
  • Säkerhet inom handel