Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Författare: Johan Book, Emma Egnell, Niklas Delmar
Förlag: Liber
Mediatyp: Bok
Bandtyp: Häftad
Utgiven: 2020-12-16
Språk: Svenska
Vikt: 388g
ISBN: 47-14241-5

Börja göra – en handbok i ledarskap, medarbetarskap och medarbetarkommunikation

Johan Book, Emma Egnell, Niklas Delmar (Häftad)

Ej i detta bibliotek

Kategori: (Qbab)

Beskrivande text

Det här är en bok om att göra! Att börja göra rätt saker för att öka engagemang, välmående och prestation på arbetsplatsen.

Utifrån perspektiven medarbetarskap, ledarskap och medarbetarkommunikation får läsaren, genom konkreta tips, lära sig hur man stöttar individer, team och organisationer i sin utveckling. Genom att skapa hållbara resultat över tid ökar hela organisationens engagemang och fler människor får möjlighet att öka sitt välmående och sin prestation.

Här finns verktyg och praktiska lösningar serverade på ett lättsamt och motiverande sätt. Oavsett om du är chef, medarbetare, jobbar ute på fältet, klurar på företagets strategier, kodar mjukvara, vältrar dig i excel-filer, sitter på kontoret, står i kassan, experimenterar i labbet eller håller koll på lagret.

Du får konkreta tips på hur du och dina arbetskamrater tillsammans skapar en arbetsplats som genomsyras av engagemang, arbetsglädje och välmående.

Om författarna
Niklas Delmar har lång erfarenhet av kraften i ett ansvarstagande medarbetarskap och ledarskap. Johan Book har arbetat med ledarutveckling, teamutveckling och förändringsledning i många år. Emma Egnell är kommunikationsexpert med fokus på medarbetarkommunikation.

Med många års erfarenhet i bagaget startade författarna organisationen Hej Engagemang där de arbetar rådgivande med att skapa engagemang och välmående för medarbetare på företag och organisationer. Ett mer engagerat och välmående Sverige helt enkelt!