Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Författare: Charlotta Lundgren
Förlag: Liber
Mediatyp: Bok
Bandtyp: Häftad
Utgiven: 2021-09-08
Språk: Svenska
Antal sidor: 208
Upplaga: 1
Vikt: 276g
ISBN: 47-14201-9

Tillitsbaserat ledarskap

Charlotta Lundgren (Häftad)

Ej i detta bibliotek

Kategori: (Qbab)

Beskrivande text

Många verksamheter strävar idag mot att bli tillitsorienterade. Det påverkar inte minst ledarskapet. Vad innebär det att leda med tillit? Hur kan chefen lita på att medarbetarna är beredda att axla mer ansvar? Och hur kan chefen veta att medarbetarna prioriterar verksamhetens bästa även utan full kontroll?

Den här boken handlar om varför ditt företag ska sträva efter mer tillit i ledarskapet och lär dig hur du kan utveckla så väl team som medarbetare. Det tillitsbaserade ledarskapet ökar handlingsutrymmet för medarbetare och skapar ett klimat där det är gynnsamt att känna tilltro till andra. Det i sin tur leder till ökat engagemang och större effektivitet i verksamheten.

Boken innehåller konkreta övningar och verktyg att använda i det dagliga arbetet men också en mängd reflektions- och dialogfrågor som kan användas för att fördjupa den gemensamma förståelsen på arbetsplatsen.

Boken vänder sig till chefer som vill använda tillitsbaserad ledningsfilosofi i praktiken, i såväl offentliga som privata verksamheter. Även medarbetare kan med fördel använda boken för att utvecklas i takt med verksamheten.

Om författaren

Charlotta Lundgren är leg. psykolog och organisationskonsult och har mångårig erfarenhet av utvecklingsarbete inom såväl privata som offentligt finansierade verksamheter. Hon arbetar med organisationsutveckling, ledarskap, medarbetarskap och grupprocesser. Hon har de senaste åren utbildat och stöttat många organisationer att ställa om till en verksamhet med tillit som grund.

Charlotta driver företaget Proredo AB i Göteborg och är en del av Tillitspsykologerna.