Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Författare: Håkan Martinsson
Förlag: Liber
Mediatyp: Bok
Bandtyp: Häftad
Utgiven: 2019-03-05
Språk: Svenska
Antal sidor: 336
Upplaga: 1
Vikt: 731g
ISBN: 47-12560-9

Logistik 1 Fakta och uppgifter

Håkan Martinsson (Häftad)

Ej i detta bibliotek

Kategori: (Qbkc)

Beskrivande text

Logistik, eller materialadministration som det ibland också kallas, innebär en helhetssyn på det fysiska flödet från tillverkare till slutkund. Förmågan att lösa transport, lager, inköp och produktion på ett effektivt sätt är ofta nyckeln till överlevnad på en konkurrensutsatt marknad. IT och internet är verktyg som ger logistiken nya möjligheter när stora varumängder ska hanteras så rationellt och kostnadsmedvetet som möjligt.
Läromedlet Logistik:
- ger grundläggande förståelse för ämnet
- förklarar logistik ur företagarperspektivet
- beskriver enkelt och tydligt komplicerade begrepp
- följer ett flödestänkande
- kräver inga förkunskaper i företagsekonomi
- kan användas i flertalet branscher

Materialet täcker dels gymnasieskolans och komvux kursplaner för Logistik 1 och 2, dels också det stora antalet grundläggande logistikkurser inom YH. Det kan också användas till grundkurser i näringslivet eftersom innehållet går utmärkt att tillämpa på olika branscher.