Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Författare: Helen Westblom Jonsson
Förlag: Liber
Mediatyp: Bok
Bandtyp: Häftad
Utgiven: 2013-08-23
Språk: Svenska
Antal sidor: 304
Upplaga: 1
Vikt: 682g
ISBN: 47-10777-3

Matlagning 1

Helen Westblom Jonsson (Häftad)

Ej i detta bibliotek

Kategori: (Qcaa)

Beskrivande text

Ett helt nytt läromedel inom ämnet matlagningskunskap
Att laga mat på ett yrkesmässigt sätt kräver kunskaper om såväl moderna som traditionella hantverksmetoder. Men det är inte bara förmågan att tillaga varma och kalla rätter det handlar om. Man måste också kunna planera tillagningen, beräkna mängder, arbeta hygieniskt samt använda olika redskap och maskiner på ett ergonomiskt och säkert sätt.Ett helt nytt läromedel inom ämnet matlagningskunskap
Att laga mat på ett yrkesmässigt sätt kräver kunskaper om såväl moderna som traditionella hantverksmetoder. Men det är inte bara förmågan att tillaga varma och kalla rätter det handlar om. Man måste också kunna planera tillagningen, beräkna mängder, arbeta hygieniskt samt använda olika redskap och maskiner på ett ergonomiskt och säkert sätt.

Läs mer
Utmärkande drag
- Traditionella och moderna metoder
- Instruerande bilder
- Stor receptdel
Matlagning 1 innehåller grunderna i hur arbetet i köket kan organiseras och planeras, kökets redskap, maskiner och annan utrustning samt grundläggande matlagningsmetoder.
Läromedlet är indelat i fyra delar:
- Organisation, planering och utrustning
- Varmkök
- Kallkök
- Recept
I slutet av boken finns en ordlista med termer som används inom ämnet. Boken är illustrerad med tydliga instruerande fotografier som är till stor hjälp för läsaren. I de olika kapitlen finns uppgifter av utredande karaktär som gör att man praktiskt får tillämpa de teoretiska delarna. Uppgifterna ger dels en förståelse för vad som händer vid matlagning och dels vilka ekonomiska konsekvenser olika tillagningsmetoder ger.
Läromedlet är skrivet för kursen med samma namn på restaurang- och livsmedelsprogrammet.
Boken vann Svenska Publishing-Priset 2014 i kategorin läromedel.

Om författarna
Helen Westblom Jonsson är lärare i matlagning, livsmedelskunskap, näringslära och specialkoster.

All fakta inom de olika områdena beskrivs tydligt med förklaringar, definitioner och med frågor och svar som ger boken en tydlig och pedagogisk inriktning.
Charlotte Berglund, Bibliotekstjänst 14102202