Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Författare: Madelene Malmquist Johansson, Marianne Lönngren, Ann Zander, Gerry Larsson
Förlag: Studentlitteratur AB
Mediatyp: Bok
Bandtyp: Danskt band
Utgiven: 2022-07-29
Språk: Svenska
Vikt: 221g
ISBN: 44-15354-4

Utvecklande medarbetarskap - När medarbetarskap och ledarskap samspelar

Madelene Malmquist Johansson, Marianne Lönngren, Ann Zander, Gerry Larsson (Danskt band)

Ej i detta bibliotek

Kategori: (Qba)

Beskrivande text

Förr talade man om chefer och underlydande. Cheferna bestämde och de underlydande lydde. I dagens globaliserade samhälle, med avancerad teknologi och högutbildade kompetenta medarbetare, ser det annorlunda ut. Enskilda medarbetare och grupper av medarbetare förväntas aktivt ansvara för att tänka ut och planera vad som ska göras, sedan göra detta självständigt och därefter värdera resultatet i en lärande spiral. Ett utvecklande medarbetarskap med stor självständighet och stort ansvarstagande är därmed en viktig faktor för organisatorisk framgång.

I denna bok summeras teori om medarbetarskap och därefter presenteras detaljerade förslag på hur man kan arbeta praktiskt i en organisation med att utveckla medarbetarskapet så att det samspelar med ett modernt, utvecklande ledarskap.