Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Författare: Inger Cleland
Förlag: Gleerups Utbildning AB
Mediatyp: Bok
Bandtyp: Spiral
Utgiven: 2016-08-18
Språk: Svenska
Vikt: 790g
ISBN: 40-68907-8

Balans Företagsekonomi 1 Övningar

Inger Cleland (Spiral)

Ej i detta bibliotek

Kategori: Företagsekonomi (Qb)

Beskrivande text

Balans Företagsekonomi 1 är ett läromedel som från grunden är utvecklat utifrån kursplanen i Företagsekonomi 1. Strukturen följer, och har en tydlig koppling till, de centrala delarna i kursplanen.

Övningsboken följer samma struktur som Balans Företagsekonomi 1, faktabok, det vill säga åtta block som tydligt speglar det centrala innehållet i kursplanen. Genom tre olika nivåer – grönt, blått och svart – klargörs hur elevens färdigheter och kunskaper i ämnet utvecklas.
Gröna övningar ger eleven grunden i  inlärningsprocessen
Blå övningar där eleven applicerar och befäster sina kunskaper
Svarta övningar kräver mer av eleven än de gröna och blå. Eleven visar sina kunskaper mer utförligt och nyanserat. Här är nyckelorden självständighet, reflektion, nyanser och samband.

Balans Företagsekonomi 1 i korthet:
• har en struktur som följer, och har en tydlig koppling till, de centrala delarna och kunskapskraven i kursplanen
• hjälper eleverna att se vad de behöver göra/kunna för att nå kursens olika kunskapsnivåer
• inspirerar dina elever till ett modernt företagande med hållbar utveckling och entreprenörskap som honnörsord