Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Förlag: En bok för alla
Mediatyp: Bok
Bandtyp: Häftad
Utgiven: 2008-10-03
Språk: Svenska
Antal sidor: 115
Vikt: 160g
ISBN: 7221-554-2

Inte bara läsvila

(Häftad)

Ej i detta bibliotek

Kategori: (Abhb)

Beskrivande text

Tankar och idéer från samverkansprojekt mellan bibliotek och förskola. Hur kan man stärka barnbokens roll och det läsfrämjande arbetet i förskolan och öka samarbetet mellan förskola och bibliotek? Gertrud Widerberg som arbetade med Regionbibliotek Västra Götalands projekt Alfons, Ellen, Kotten och alla de andra profilförskolor med barnlitteraturen i centrum berättar i den här boken om de spännande erfarenheterna därifrån. Projektet pågick i tre år och berörde närmare hundra förskoleavdelningar med tillsammans nästan 2 000 barn. "Inte bara Läsvila" är en inspirationsbok för alla som arbetar och lever tillsammans med små barn. Boken visar hur samverkan mellan förskola och bibliotek kan se ut och hur den kan få stor betydelse för båda verksamheternas lust och måluppfyllelse. Men framför allt är det en bok fylld av tips och erfarenheter från arbetet med barnboken som ett levande och inspirerande verktyg i förskolans hela verksamhet, inte bara som avkoppling till Läsvilan. Gertrud Widerberg har tidigare givit ut bl a Barnens ramsbok och Barnens gåtbok samt tillsammans med Siv Widerberg Barnens versbok och Barnens andra bok.