Sök bok
Visa endast bibliotekets böcker
Kategorier
Tillbaka
Författare: Cecilia Gärdén
Förlag: Kungliga biblioteket
Mediatyp: Bok
Bandtyp: Häftad
Utgiven: 2017-06-13
Språk: Svenska
Antal sidor: 102
Vikt: 270g
ISBN: 7000-338-7

Skolbibliotekets roll för elevers lärande

Cecilia Gärdén (Häftad)

Ej i detta bibliotek

Kategori: (Ab.06)

Beskrivande text

Regeringen har i sitt uppdrag till Kungliga biblioteket att ta fram en nationell biblioteksstrategi särskilt efterfrågat en analys av vilka utvecklingsbehov som finns för skolbiblioteken för att de i ökad grad ska kunna främja språkutveckling och stimulera till läsning. Som en del i detta arbete har Kungliga biblioteket gett Cecilia Gärdén, forskare vid Högskolan i Borås, i uppgift att ta fram en forsknings- och kunskapsöversikt gällande skolbibliotekets roll för elevers lärande. I rapporten konstateras att texter om skolbibliotek visar en både splittrad och sammanhållen bild av verksamheten, såväl internationellt som i Sverige. De senaste årens undersökningar bekräftar och stärker det som vi redan kände till genom många års forskning på skolbiblioteksområdet.